...

งานวันสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
เนื่องในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จึงจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง งานวันสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ซึ่งถือเป็นงานประเพณีประจำปีของเมืองกำแพงเพชร 
งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายกล้วยไข่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรมีความโดดเด่นตรงที่ผลดก ลูกโต เปลือกสีทอง เนื้อแน่น รสหอมหวาน จึงทำให้เมืองกำแพงเพชรได้ชื่อว่าเป็นเมืองกล้วยไข่ ทางจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีการทำบุญวันสารทไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรด้วย โดยในงานจะมีการจัดขบวนแห่รถกล้วยไข่ ประกวดกล้วยไข่ดิบและกล้วยไข่สุก การประกวดธิดากล้วยไข่ การกวนกระยาสารท การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เป็นต้น
เรียบเรียงข้อมูลโดยนางสาวมาริษา เสนอิ่ม พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์
++++++++++++++++++++++++++++++
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
ไปเที่ยวงานกล้วยไข่แล้ว อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ด้วยนะคะ(จำนวนผู้เข้าชม 10347 ครั้ง)