...

ทำบุญวันคล้ายวันเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 
 

"วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔  ครบ ๒๐ ปี วันเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร"
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจะทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔
ณ  บริเวณหอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(จำนวนผู้เข้าชม 410 ครั้ง)