...

การทำกิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันธรรมสวนะ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ในการปลูกต้นไม้ ทำบุญถวายภัตาหารเพลพระสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์ ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา
โดยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป

(จำนวนผู้เข้าชม 450 ครั้ง)