ประชุมเตรียมงานสัมมนา"เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม"

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการสัมมนาวิชาการ "เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม" ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักสถาปัตยกรรม ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) เวลา 9.00น.

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 872 ครั้ง)