ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment การเสวนา "ผู้หญิง สิงโต ไพ่ทาโรต์ และวรรณกรรม: กรณีศึกษาไพ่พละกำลัง (Strength)"

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 การเสวนาเรื่อง "ผู้หญิง สิงโต ไพ่ทาโรต์ และวรรณกรรม: กรณีศึกษาไพ่พละกำลัง (Strength)" วิทยากรโดย อ.มิ่ง ปัญหา และ ดร.รวิตะวัน โสภณพนิช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1  และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : National Library of Thailand และ YouTube : National Library of Thailand (หอสมุดแห่งชาติ)

(จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง)