คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง)