นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ให้สัมภาษณ์เรื่องการบูรณะโบราณสถาน

(จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง)