ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ หนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ “เยี่ยมเยือนเมืองสยาม ย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก”

          ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ หนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ “เยี่ยมเยือนเมืองสยาม ย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก” สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง “เยี่ยมเยือนเมืองสยาม ย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก” ในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ www.nlt.go.th/service/1207
          เนื้อหาการจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ “หนังสือหา (ไม่) ยาก” จัดแสดงเกี่ยวกับข้อมูลหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ คุณค่าและความสำคัญ ลักษณะหนังสือหายาก ๑๒ ประเภท พร้อมตัวอย่างหนังสือประกอบ ส่วนที่ ๒“เยี่ยมเยือนเมืองสยาม” เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองสยาม ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ประโยชน์ของการเที่ยว การเสด็จประพาสในรัชสมัยต่าง ๆ การท่องเที่ยวทั่วไทยโดยผ่านหนังสือหายาก จัดแสดงหนังสือพร้อมภาพการเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวประกอบ และส่วนที่ ๓ “เพราะหนังสือจึงรังสรรค์” การนำหนังสือหายากมารังสรรค์และต่อยอด โดยนำไปพัฒนาจัดทำเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ อาทิ การพิมพ์หนังสือ (Reprint) ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ต้นฉบับและสืบทอดอายุหนังสือให้คงอยู่ต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 205 ครั้ง)