...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: สอบราคา.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 570 ครั้ง)