...

โรงเรียนพระวรสาร
. โรงเรียนพระวรสาร .

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

21 สิงหาคม 2558

(จำนวนผู้เข้าชม 1849 ครั้ง)