...

พระสิบสอง

พระสิบสอง
สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘
 หรือประมาณ ๘๐๐ - ๙๐๐ ปีมาแล้ว
สูง ๑๐ เซนติเมตร กว้าง ๖ เซนติเมตร
ได้จากวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
Terracotta Votive Tablet Depicting the Buddha Subduing Mara Beneath Arch Topped by Graduated Tiers With Form a Corn-cob Shaped Profile (Thai: prasat), (Thai Term: Phra Sip Song)
Hariphunchai art, 12th - 13th century CE H: 10 cm; W: 6 cm
Preserved at Wat Phra That Hariphunchai, Lamphun Province, and presented by the abbot to the National Museum
The Hariphunchai National Museum, Lamphun Province

(จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง)