...

ช่อฟ้า
ช่อฟ้า 
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๒
สูง ๑๓๓.๕ 
ได้จากวัดพระธาตุเสด็จ จ.ลำปาง 
ช่อฟ้าทรงสูงเพรียว ดินเผาเคลือบสีน้ำตาลเข้ม ปลายยอดทำเป็นรูปนาค ด้านหน้ามีลวดลายประดับ เป็นรูปเทวดายืนพนมมือ ด้านหลังมีจารึกว่าสร้างในปี จ.ศ. ๑๐๐๘ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๘๙ เป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า แสดงให้เห็นว่าในล้านนาก็นิยมประดับศาสนสถานด้วยเครื่องปั้นดินเผาเช่นเดียวกันกับที่อื่นๆ


(จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง)