...

พระพิมพ์ (พระสิบแปด)

 

พระพิมพ์
ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ดินเผา
ได้มาจากวัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
ปัจจุบันจัดแสดงในนิทรรศการถาวร มรดกหริภุญไชย

        พระพิมพ์ทรงสามเหลี่ยม ปลายด้านบนหักหายไป ตรงกลางมีพระพุทธรูปประธานประทับนั่งขัดสมาธิเพชรแสดงปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วบนฐานสิงห์รองรับด้วยฐานบัวท้องไม้คาดด้วยลวดบัวลูกแก้ว ขนาบข้างด้วยพระพระพุทธรูปในลักษณะเดียวกันด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ ๒ องค์ ทั้งสองข้างมีรูปบุรุษนั่งชันเข่าเป็นบริวาร ถัดขึ้นไปด้านบน มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้ว ลดหลั่นกันจำนวน ๗ องค์ ถัดขึ้นไปมุซุ้มพระพุทธรูป ๓ องค์ ด้านบนหักหายไป สันนิษฐานว่ามีซุ้มพระพุทธรูป อีก 1 องค์ ซึ่งกลุ่มผู้สะสมพระพิมพ์มักจะเรียกพระชนิดนี้ว่าพระสิบแปด เนื่องด้วยมีพระพุทธรูปภายในซุ้ม รวมถึงบริวารที่นั่งชันเข่าสองข้างที่ฐานด้านล่าง รวม ๑๘ องค์(จำนวนผู้เข้าชม 1638 ครั้ง)