ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรั้วป้อมยาม สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(จำนวนผู้เข้าชม 426 ครั้ง)