ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(จำนวนผู้เข้าชม 466 ครั้ง)