ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างแปลงทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ(แผ่นเสียงครั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง)