ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณภาพห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารกรมศิลปากร(เทเวศร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 9,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง)