ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 24,000 บาท )

(จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง)