ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ใส่ใจบริการและทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2/2566 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (จำนวน 9,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง)