ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์สำหรับให้บริการข้อมูลดิจิทัล (จำนวนเงิน 2,151,200 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง)