ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมเสวนาวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 26,929 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง)