ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการข้อมูลดิจิทัล จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)