ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ 112 พระพุทธรูปสำคัญ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก (จำนวนเงิน 1,746,240 บาท )

(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)