ร่าง ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ ข้อมูลดิจิทัล จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (จำนวนเงิน 2,401,200 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง)