ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการและจอระบบแสง-เสียง บอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาส 112 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 484,175 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)