ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันของ Jockey Pump อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 21,400 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)