ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ฯ ปนะจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 17,578 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง)