...

ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 9,803,100 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)