ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างแปลงข้อมูลดิจิทัลของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 601 ครั้ง)