ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 28,566 รายการ


"Blockchain for Government Services" การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ จัดทำโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)