...

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ ดอกดวง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน และนางสาวสุภาพร ฉานศรี นายช่างเขียนแบบ ติดตามการดำเนินงานโครงการ บูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดศิริพุทธาราม
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ ดอกดวง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน และนางสาวสุภาพร ฉานศรี นายช่างเขียนแบบ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดศิริพุทธาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)