...

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ ดอกดวง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน และนางสาวสุภาพร ฉานศรี นายช่างเขียนแบบดตามการดำเนินงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดมาลาภิรมย์
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ ดอกดวง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน และนางสาวสุภาพร ฉานศรี นายช่างเขียนแบบ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดมาลาภิรมย์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)