...

เรื่อง “วัดทุ่งศรีเมือง”
องค์ความรู้ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
เรื่อง “วัดทุ่งศรีเมือง” ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เรียบเรียง: นายกฤษณพงศ์ พูนสวัสดิ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง)