...

จากกรณีที่มีผู้ห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องธรรมมาส วัดศรีนวลสว่างอารมณ์

จากกรณีที่มีผู้ห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องธรรมมาส วัดศรีนวลสว่างอารมณ์ นั้น สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการเบื้องต้นแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยได้ดำเนินการฉีดปลวก ประกอบกับไม้มีความชื้นและการผุกร่อนที่เกิดขึ้นตามอายุของโบราณสถาน และดำเนินการตั้งนั่งร้านค้ำยัน นอกจากนี้กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี ได้เข้ามาตรวจสอบและดำเนินการ ซ่อมแซมธรรมาสน์สิงห์ โดยดำเนินการปั้นเสริมส่วนที่แตกกะเทาะ ในการดำเนินงานต่อไปอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำรูปแบบรายการ เพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินงานอนุรักษ์ต่อไป

การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนอนุรักษ์ สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่อาจไม่ทันใจหลายท่านที่ห่วงกังวล ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง มา ณ ที่นี่

 

(จำนวนผู้เข้าชม 634 ครั้ง)