...

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร

(จำนวนผู้เข้าชม 835 ครั้ง)