...

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
          ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูนาคำรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๘ ราย

(จำนวนผู้เข้าชม 752 ครั้ง)