...

การค้นพบกลองมโหระทึกใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวเชาวนี เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี นางสาวเมริกา สงวนวงษ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี และนางสาวสิริภา เจริญเขต ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบกลองมโหระทึก ณ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 
โดยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ได้รับแจ้งจากนางโสภิตา บัวทิพย์ พนักงานบริษัท วนิชชัยก่อสร้าง ๑๙๗๙ ว่าพบกลองมโหระทึกที่บ้านโพน หมู่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า อ. คำชะอี จ.มุกดาหาร พบในที่นาของนางชม สิงห์ศร จากการขุดดินในที่นาเพื่อทำถนนสี่เลน พบกลองมโหระทึกลึกจากผิวดินประมาณ ๑ เมตร ในลักษณะคว่ำอยู่ เป็นกลองมโหระทึกแบบเฮเกอร์ I
 
วันนี้ทางคณะได้เข้าพบนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการค้นพบ การเก็บรักษาโบราณวัตถุและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความสนใจ เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป
และขณะนี้ได้นำมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 
***ข้อสังเกต กลองมโหระทึกใบนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๕ เซนติเมตร ซึ่งนับว่าเป็นกลองมโหระทึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบในประเทศไทยในขณะนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 1069 ครั้ง)