...

พระวิษณุ(ศิลา)
พระวิษณุ(ศิลา)
ศิลปะ สกุลช่างปัลลวะ
มีขนาด สูง ๑๔๘ เซนติเมตร
กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒
----------------
ลักษณะ พระวรกายแสดงกล้ามเนื้อใกล้เคียงธรรมชาติ พระนาภีแอ่นขึ้นและพระปฤษภางค์เว้าเข้าแสดงให้เห็นลมปราณของโยคี พระเนตรเบิก พระโอษฐ์แย้ม ทรงสวมกีรีฏิมกุฏข้างบนผายออก พระวรกายช่วงบนเปล่าเปลือย ช่วงล่างสวมผ้านุ่งยาวหรือที่เรียกว่า “โธตี” มีผ้าภูษาคาดพระโสณี (สะโพก) ทรงภูษายาวครอมข้อพระบาท ขมวดเป็นปมใต้พระนาภี และ ผ้าคาดพระโสณีตามแนวนอนพระหัตถ์ขวาอาจทรงถือภู (ก้อนดิน) พระหัตถ์ซ้ายทรงถือคฑาแนบพระองค์ จากที่ได้กล่าวมาพระวิษณุลักษณะนี้เป็นลักษณะสำคัญที่เห็นได้ชัดของพระวิษณุรุ่นแรก ๆ ในดินแดนไทย ที่สัมพันธ์กับพระวิษณุในศิลปะอินเดียแบบปัลลวะ
---------------------
พบที่ โบราณสถาน เมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ซึ่งเทวรูปองค์นี้คล้ายกับชิ้นส่วนเทวรูปพระวิษณุที่พบที่เขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
------------------------
ที่มาข้อมูล / ภาพ
กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
---------------------------
เรียบเรียงข้อมูล /กราฟิก
นายกิตติ ชิญเจริญธรรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ ลบลาย นักวิชาการวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดไฟล์: 95775764_161361268740181_4664613158114033664_o.jpg.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 3.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 3595 ครั้ง)