...

บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๐๘ : Infographic แนะนำความรู้กระบวนงานจดหมายเหตุ เรื่อง เเนะนำชุดเอกสารจดหมายเหตุ ในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
Infographic แนะนำความรู้กระบวนงานจดหมายเหตุ เรื่อง เเนะนำชุดเอกสารจดหมายเหตุ ในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ที่สามารถค้นได้ในเว็บไซต์ www.archives.nat.go.th โดย นายวีรวัฒน์ เหลาธนู นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ ผู้เรียบเรียง และผู้จัดทำอินโฟกราฟิก
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 766 ครั้ง)