...

การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเขาดิน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเขาดิน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นผลการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดเขาดินซึ่งสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ตามรูปแบบศิลปสุพรรณภูมิ ตามคติความเชื่อในเรื่อง "ไตรภูมิ" โดยองค์เจดีย์สร้างขึ้นบนเนินดินที่ถมพูนขึ้นเป็นเสมือนเขาพระสุเมรุ องค์เจดีย์เปรียบประดุจพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ริมลำน้ำท่าคอยที่อาจเปรียบเหมือนมหานทีสีทันดร ตามความเชื่อในช่วงเวลาดังกล่าว

(จำนวนผู้เข้าชม 369 ครั้ง)