...

โบราณคดีแบบชุมชนร่วมรัฐที่วัดบางพระ
 โบราณคดีแบบชุมชนร่วมรัฐที่วัดบางพระ เป็นกระบวนการอนุรักษ์อุโบสถเก่าของวัดบางพระระหว่างสำนักสิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับวัดบางพระและชุมชนบางแก้วฟ้า ดดยพบว่า ปัจจัยสำคัญในการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมนั้น นอกจากทางราชการต้องจริงใจและตอบสนองชุมชนท้องถิ่นอย่างทันท่วงทีแล้ว ชุมชนท้องถิ่นต้องมีกลุ่มผู้นำที่เข้าใจในงานอนุรักษ์โบราณสถาน และคนในท้องถิ่นพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน นอกจากนี้ยังพบว่าอุโบสถหลังเก่าวัดบางพระที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนดกสินทร์ ประมาณรัชกาลที่3 และซ่อมในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเป็นการสร้างทับอยู่บนซากอาคารหลังเดิมที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง)