...

งานวันเด็กแห่งชาติที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านพาลูกหลานเที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ท่านจะได้พบกับเกมส์การละเล่นและของรางวัลมากมาย เช่น หลุมขุดค้นจำลองทางโบราณคดี ตอบคำถามทางโบราณคดีชิงรางวัล อีกทั้งยังสามารถเข้าชมโบราณวัตถุสำคัญของชาติที่หาชมได้ยาก ฟรี ทั้งครอบครัวอีกด้วย
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๒๕-๕๐๗๑, ๐-๔๕๒๕-๑๐๑๕

(จำนวนผู้เข้าชม 600 ครั้ง)