เอกสารประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอพาร์ทเม้น ตึกแถว (๗๒.๑๑.๑๑.๐๒) โครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ๑๘ หน่วย สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 625 ครั้ง)