ประกาศสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

(จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง)