ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดบูรณ์ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

          วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดบูรณ์ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

(จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง)