กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดบึงกาฬ

          วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายกิตติพงษ์ คุณวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยนายยศพงษ์ ฉ่ำดวง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ในการอนุรักษ์โบราณสถานเบื้องต้น และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโบราณสถาน ภายใต้โครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดจอมทองธรรมคุณ ตำบลคอหำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง)