กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดหนองบัวลำภู

          วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ นายดุสิต ทุมมากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี พร้อมด้วยนางสาววราพร รัตนวงษ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดหนองบัวลำภู พุทธศักราช ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ณ วัดโพธิ์ศรีสง่า บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

(จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง)