กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดสกลนคร

          วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายดุสิต ทุมมากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง)