กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดหนองคาย

          วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายจักรพันธ์ เพ็งประไพ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดเทพพลประดิษฐาราม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง)