กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดเลย

           วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ นายพิษณุ เตียเปิ้น นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน และนายจีรายุ ไวโหม่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

(จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง)